Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng trân trọng thông báo tới quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng là ngày 20/3/2019.

Xem chi tiết tại đây

Trân trọng thông báo!