Tài liệu, văn bản phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Văn bản tài liệu tham khảo cho ĐHĐCĐ 2012 của TMX

 

Để phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty sẽ diễn ra vào sáng ngày 25 - 4- 2012, tại Hội trường tầng 10 Thư viện Tạ Quang Bửu (ĐH Bách Khoa Hà Nội), quý cổ đông có thể tham khảo các văn bản, tài liệu của Đại hội tại đây:


Các tin khác